شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧ - 
1 2 3
 
صفحه اصلي > آزمايشگاه > بانك DNA 
منو
 
 

تا سيس بانک DNAجهت بيماران مبتلا به بيماري هاي پوستي در بخش ژنودرماتوز مرکز تحقیقات پوست :

 

 مقدمه  

 

نمونه هاي ژنتيكي جزو ذخاير گرانبهاي هر كشوري محسوب مي شوند ، لذا حفظ و نگهداري آنهايک وظيفه ملي است. اکثر مراکز تحقيقاتي دنيا در کنار مطالعات تحقيقاتي جهت تامين نمونه هاي موردنياز و انجام تحقيقات بنيادي در آينده داراي بانک هاي DNAمي باشند. چنانچه نمونه هاي مرتبط به يک تحقيق، بصورت بانک سلولي يا بانک DNAذخيره و طبقه بندي شود، طرح هاي پژوهشي آتي پژوهشگاه در زمينه ژنتيك با سرعت بيشتري انجام خواهد شد ، همچنين نياز محققين كشور را در صورت لزوم برآورده خواهد نمود.

 

مرکز تحقیقاتپوست از جمله مراکزي است که داراي تواناييهاي بالقوه بيشماري در اين زمينه ميباشد. ازآنجا كه از سراسر کشور، از قوميت هاي مختلف و با مشکلات متنوع اختلالات پوست به اين مرکز مراجعه مي کنند و گاه در بين مراجعين مواردي خاص و حائز اهمیت از نظر تحقیقاتی مشاهده مي شود، حفظ اين نمونه ها جهت تحقيقات در زمينه هاي مختلف بسيارارزشمند خواهد بود.

هدف در اين طرح تاسیس بانک DNAبيماران مبتلا به انواع بیماری های پوستی با منشاء ژنتیکی ویا موارد نادر و جالب برای متخصصین و محققین پوست است که جهت اقدامات درماني به مرکز تحقیقات پوست و یا سایر مراکز همکار مراجعه مي کنند.از دستاورد های این طرح بهره گيري از اين نمونه ها در پژوهش هاي آتی این مرکز و همکاری علمی با سایر مراکز تحقیقاتی کشور است.

 

بيماران کانديد در مرحله اول براي نمونه گيري گروههاي مبتلا به بیماری های زير مي باشند:

        

 • توبروزاسکلروزیس

 

 •  اپیدرمولایزیس بلوسا

 

 •    ایکتیوزیس

 

 •   پسوریازیس 

 

 •   نوروفیبروماتوز

 

جهت انجام این طرح مراحل زیر اجرا خواهند شد:

  

 • شناسايي و انتخاب افراد مبتلا بر اساس معیارهای استاندارد تشخیص بالینی، انجام بررسيهاي باليني، آزمايشگاهي، سونوگرافي و مشاوره ژنتیک

 

 • کسب رضايت نامه از بيماران در خصوص تهيه بانک، استفاده از نمونه هاي آنها درمطالعات آينده، انتشار نتایج وانجام نمونه گيري مجدد

 

 • ترسيم شجره، ثبت اطلاعات بيمار در سيستم نرم افزاري بانک DNA  

 

 • نمونه‌گيري از خون محيطي از افراد مورد نظر

  

 • نصب بارکد بر روی نمونه های بیمار

 

 • تهیه کارت DBCاز خون محیطیافراد

 

 • استخراج DNAاز الباقی نمونه خون

 

 • ذخیره سازی ونگهداري نمونه ها

 

 • ثبت مشخصات محل نمونه در نرم افزار بانک (Progeny7( DNA 

 

   

—نصب بارکد بر روی نمونه های بیمار—ترسيم شجره، ثبت اطلاعات بيمار در سيستم نرم افزاري بانک DNA   

تیم تحقیقاتی: 

تیم تحقیقاتی:                                                دکتر طوسی، دکتر شهیدی ، دکتر یوسفی، دکتر برزگر، دکتر مروج، دکتر ابراهیمی، دکتر رباطی  

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.