شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧ - 
1 2 3
 
صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي مركز > دكتر مازيار محمد اخوان 
منو
 
 

Resume

 

Maziar M. Akhavan  Pharm.D., Ph.D

Office: and enzyme laboratory, Skin research center

 Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

maziarmohammad@yahoo.com ; m_akhavan@sbum.ac.ir  


Education

: Ph.D., Pharmacology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 2004

First Best student in the entrance examination for the Ph.D. program for Pharmacology in Iran, 1996

Pharm.D., School of Pharmacy, Azad University, Tehran, Iran, 1996

 


Qualifications

 

 Ph.D. in Biochemical Pharmacology: Experience in biochemical techniques such as Protein purification

Protein conjugation, Binding study, ELISA, Gel-Electrophoresis, Western blotting, Polyclonal antibody

production, Chromatography,Stereotaxic surgery, Cannulaeimplantation, Tissue sectioning, Morris water

maze, Cell culture and Study of the Platelet aggregation and shape change

Research Interest

Synaptic proteins and receptors, Structure and function of receptors and enzymes, Growth hormones.

 

Professional Experience

 Short term courses

-workshop for 2D-Electrophoresis and Proteomics. Institute Pasteur, Tehran, Iran, 2007.

-Workshop for methodology of behavioral research in Physiology and Pharmacology, Institute Pasteur, Tehran, Iran, 2000

    -Electrophysiology Workshop, Iranian society of Physiology and Pharmacology, Tehran, Iran, 1997.

   

 Positions held

 Assistant professor for Pharmacology, Protein and enzyme laboratory, Skin research center, Shohada-e Tajrish hospital, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (2008- Present time) 

 Assistant Professor for Pharmacology, Department of Pharmacology, Semnan University of medical Sciences, Semnan, Iran. (2004- 2008)

Research scholar at UCLA, Department of Physiological Science, University of California, Los Angeles, USA, 2003-2004

 (Associate Pharmacist, private pharmacies in Iran, (1994-1995

Research assistant, Daru Pakhsh pharmaceutical research center,1993 

 

Courses taught

-Pharmacology and mechanism of drug action for postgraduate students (M.S. program in Physiology), (2004-2007) school of medicine, Semnan University of Medical Sciences.

Pharmacology for Medical students and paramedics in Semnan University of Medical Sciences, 1996-2002 and 2004-2008

Pharmacology for students in Paramedics Iran University of Medical Sciences,1996-1999

 

Membership in Scientific Societies

 Iranian Society of Physiology and Pharmacology. 

 Medical Council of Islamic Republic of Iran.

 Iranian Society of Pharmacists  

 

Designing and production of running wheel apparatus for rat activity monitoring. (Department of Pharmacology, School of medicine, Semnan University of Medical Sciences)

 

Designing and foundation of three laboratories (voluntary exercise, protein and enzyme, surgery). (Department of Pharmacology, School of medicine, Semnan University of Medical Sciences)   

 

References

 Professor F. Gomez-Pinilla,  Life Science Building, Dept. Physiological Sci., UCLA, Los Angeles, CA, USA. (310) 206-9693, Fgomezpi@ucla.edu.

 Dr. S. A. Ebrahimi, Dept. of Pharmacology, Iran University of medical Sciences. P.O. Box 14155-       6183, Tehran, Iran

. ebrahimi@iums.ac.ir.

 Professor M. Mahmoudian, Dept. of Pharmacology, Iran University of medical Sciences. P.O. Box 14155-6183, Tehran, Iran. masmah99@iums.ac.ir.

 Professor A. R. Dehpour, Dept. of Pharmacology, Tehran University of Medical sciences. P.O. Box 13145-784, Tehran, Iran. dehpour@yahoo.com

 Dr. M. Shabani, Dept. of Biochemistry, Iran University of Medical Sciences. P.O. Box 14455-397, Tehran, Iran.

Shabani@iums.ac.ir

 

Thesis supervised

 The study of the in vitro effect of Teucrium extract on the electrically stimulation of ileum of the Rat. (M.D. thesis) Department of Pharmacology, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran, 2006. 

 

Publication Books

 Drugs for emergency and relief. Red Crescent publication, Semnan, Iran (2007). (In press)Scientific supervisor) 

 

Publication Articles and Thesis

- Maziar M. Akhavan, Mitra Emami-Abarghoie, Bizhan Sadighi-Moghaddam, , Manouchehr Safari, Yasaman Yousefi , Ali Rashidy-Pour.

Hippocampal angiotensin II receptors play an important role in enhancing effect of voluntary exercise on learning and memory in rat. Brain

Research,1232 (2008) 132-138. 

Maziar M. Akhavan, Mitra Emami-Abarghoie , Manouchehr Safari , Bizhan Sadighi-Moghaddam, Abbas A. Vafaei, Ahmad R. Bandegi , Ali

Rashidy-Pour. Serotonergic and Noradrenergic Lesions   

Suppress the Enhancing Effect of Maternal Exercise during Pregnancy on Learning and Memory in Rat Pups. Neuroscience,151 (2008) 1173-1183. 

Akhavan M.M., Ebrahimi S.A., Mahmoudian M. A New Preparative Method for the Purification of Phycoerythrin. (Submitted to Natural Product Research 

Mehdi Babaei, Mitra Emami Abarghoei, Maziar Mohammad Akhavan, Reza Ansari, Abbas Ali Vafaei, Abbas Ali Taherian, Shahrokh Mousavi

and Jafar Toussy, Antimotility effect of hydroalchoholic extract of Yarrow (Achillea millefolium) on guinea-pig ileum. PJBS Accepted, in press

Mehdi Babaei, Mitra Emami Abarghoei, Reza Ansari, Abbas Ali Vafaei, Abbas Ali Taherian, Maziar Mohammad Akhavan, Gafar Toussy and Shahrokh Mousavi. Antispasmodic effect of hydroalcoholic extract of Thymus vulgaris on the guinea-pig ileum. Natural Product Research Accepted, in press 

 Ding Q, Vaynman S, Akhavan M, Ying Z, Gomez-Pinilla F. Insulin-like growth factor I interfaces with brain-derived neurotrophic factor-mediated synaptic plasticity to modulate aspects of exercise-induced cognitive function. Neuroscience. 2006 Jul 7;140(3):823-33 

Akhavan MM, Ebrahimi SA, Mahmoudian M. A non-radioactive method for angiotensin II receptor binding studies using the rat liver. J. Pharmacol. Toxicol. Methods.2006 May-Jun;53(3):206-14

Akhavan MM, Mojarrad JS, Rouzrokh A, Ebrahimi SA, Mahmoudian M, Shafiee A. Synthesis and     antagonistic activity of four new 2-alkyl-N-biphenyl fused imidazoles on angiotensin II receptors. Farmaco. 2003 Nov;58(11):1193-9.  

Dehpour AR, Samadian T, Akhavan MM, Meysamee F, Delfan A. Effects of diltiazem and verapamil on ADP-induced rabbit platelet shape change and aggregation. Gen Pharmacol. 1995 Oct;26(6):1295-9. 

Development of a new non-radioactive method for binding study on angiotensin II receptors. 2003, Iran University of Medical Sciences. (Ph.D. thesis, In Persian

Investigation of the Effects of CCB s on Rabbit platelets. 1995, University of Azad. No. 388. Pharm. D. thesis, In Persian

 

اثر ضد انقباضي عصاره هيدروالكلي آويشن بر روي ترمينال ايلئوم خوكچه هندي(1385). مهدي بابايي,ميترا امامي ابرقويي,رضاانصاري,عباسعلي وفايي,عباسعلي طاهريان,جعفر طوسي,شاهرخ موسوي,مازيار محمد اخوان. مجله پزشكي علوم پزشكي تبريز28(4): 11-16 

Articles in Preparation 

- Maziar M. Akhavan, Mitra Emami-Abarghoie , Abbas A. Vafaei, Abbas A. Taherian, Bizhan Sadighi-Moghaddam, Ali Rashidy-Pour. The interplay between different receptor systems and the exercise induced increase in rat learning and memory.  

Publication poster presentation

Akhavan MM, Emami-Abarghoie M, Vafaei AA, Sadighi-Moghaddam B, Abrari K, Rashidy-Pour A. Maternal Swimming during Pregnancy Enhance¢s the Acquisition and Retention phases of Learning and

Memory in Rat Offspring. EBBS, Trieste, Italy, 2007

 AkhavanM.M., Gomez-PinillaF. Insulin-like growth factor I receptor activation is important for the effects of exercise on hippocampal synaptic plasticity. (Presented as a poster) Society for Neuroscience 34th Annual Meeting, San Diego, USA, 2004

Akhavan MM, Ebrahimi SA, Mahmoudian M.,  Development of a new non-radioactive method for binding study on angiotensin II receptors. (Presented as a lecture) 17th Iranian congress of Physiology & Pharmacology, Kerman, Iran, 2005

 

Akhavan M.M., Gomez-pinilla F., Insulin-loke growth factor I receptor mediates some of the effects of exercise on hippocampal plasticity. (Presented as a poster) 10th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference (IPSC 2006)     Mitra Emami-Abarghouei, Massoud Mahmoudian, Nasrin Akbarloo and Maziar Mohammad Akhavan, Inhibitory action of penicillin antibiotics on the enkephalinase enzyme in the guinea pig ileum. (Presented as a poster) Acta Pharmacologica Sinica, The 15th World Congress of Pharmacology, Beijing, China, July 2-7, 2006

Dehpour AR, Samadian T, Akhavan MM, Meysamee F, Delfan A. The effects of Diltiazem and Verapamil on aggregation and Shape change of the rabbit platelets caused by ADP. (Presented as a poster) 12th Iranian Physiology and Pharmacology congress, IUMS, Tehran, 1995 

Sagart K., Akhavan M.M., Mostafavi F., Kamalinia F., A comprehensive review on 5HT3 receptor. The 1st Seminar of Iranian Pharmacy Students. (Presented as a poster) Tabriz-I.R.I., May 22-24, 1994

 

Research Projects

Serotonergic and Noradrenergic Lesions Suppress the Enhancing Effect of Maternal Exercise during  

Pregnancy on Learning and Memory in Rat Pups.The beneficial effects of exercise on learning and

memory are well documented but the effects of prenatal exposure to maternal exercise on offspring are not

clear yet. This study reveals that maternal exercise in pregnancy elevates the offspring’s learning and

memory. Using a two-trial-per-day Morris water maze for five consecutive days, succeeded by a probe

trialtwotwo days laterwe showed that maternal voluntary exercise (wheel running) by pregnant rats increase

 \acquisition phase of the pups learning and maternal forced swimming by pregnant rats increase both

 acquisition and retention phases of the pups learning. Fear conditioning task also showed enhanced long

term memory in the rat pups born from exercising mothers. Also we have found that the rat pups whose

mother was submitted to forced-swimming during pregnancy have significantly higher brain, liver, heart

and kidney weights compare to their sedentary counterparts. To determine the role that noradrenergic

andserotonergic neurotransmission and NMDA receptors of the rat pups hold in mediation of the

maternalexercise, we used N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine (DSP-4), p-chloroamphetaminPCA)

 and MK-801 to eliminate or block the above systems respectively. Blocking the NMDA receptors by

Mk801 significantly abolished learning and memory in rat pups from all three experimental groups. Elimination

of noradrenergic or serotonergic input did not significantly attenuate the learning and memory

in rat pups whose mothers were sedentary during their pregnancy while significantly reversed the positive

effects of maternal exercise on rat pups learning and memory. The presented results suggest that

noradrenergic and serotonergic systems in offspring brain seem to have a crucial specific role in mediating

the effects of maternal physical activity during pregnancy on rat pups cognitive function in both models of

voluntary and forced exercise

 

 

The interplay between different receptor systems and the exercise induced increase in rat learning and memory. The

involvement of many receptors in mediation of the effects of exercise on cognitive function isnot completely undrestood

. Using surgical methods for implanting cannulae in rat hippocampus or using fluorescent latex microspheres we have

injected different receptor antagonists directly to the hippocampus

  of exercising rats and then we have examined the learning and memory of different groups of animals in Morris water

maze task. The results prove the involvement of different receptors in mediating the effect of

exercise on learning and memory in rat

  

 

Insulin-like growth factor I receptor activation is important for the effects of exercise on hippocampal

synaptic plasticity.The effects of physical activity on cognitive function and functional recovery seem to be accomplished by its ability to affect

synaptic plasticity. It is likely that the action of exercise on neural

function is accomplished via interactions of multiple factors. Given that IGF-1 is induced by exercise, we have conducted studies to determine

the role that IGF-1 occupies in the cascade of events that modulate synaptic plasticity. Rodents exposed to exercise showed elevated protein

levels of synapsin I, CREB (total and phosphorylated), p-MAPK II and p-CaMK II, detected using western blot analysis. We have blocked

the IGF-I receptor in the hippocampus during exercise and have evaluated subsequent effects on these same synaptic plasticity markers.

Fluorescent latex microspheres have been used to deliver a neutralizing

antibody for IGF-I receptors (Clone alpha-IR-3) or Cytochrome C as a control. Adult male Sprague-Dawley rats were randomly assigned to an

exercise or a sedentary group (n=5-6 animals per group) that received the IGFR blocker or a cytochrome C control prior to 5 days of running

. Results showed that IGF I receptor blocking reduced the exercise-related increase in all the molecular systems studied. Thus, it  

appears that IGF-I receptor activation has an impact on some of the neuroplasticity observed in the hippocampus following exercise. Further

studies are required to determine the interaction between IGF-I and other trophic factors induced by exercise, and how this interaction affects

neuroplasticity

 

 

Development of a new non-radioactive method for binding study on Angiotensin II receptors.  This is the first report of a quantitative binding

assay on Angiotensin II receptors using a non-radioactive method

FITC was conjugated to Angiotensin II molecule and purified, to have the fluorescent ligand.  FITC was conjugated to BSA too to inject it to the

rabbit to have anti FITC antibody. Fluorescent method was used for quantitative measurement of FITC-Angiotensin II molecule in the

solutions. Rat liver cell membrane preparation were used as the source of Angiotensin II receptors, and a competitive ELISA method was

developed to measure the amount of fluorescent ligand bound to the Angiotensin II receptors. As the detection had to be a biochemical

process and different chemicals could affect it, different methods anddifferent conditions (Cell harvester, centrifuge and organic solvents) were

used for the separation of the bound from the unbound. The curves were studied using nonlinear regression and finally Kd for fluorescent

ligand and Ki for some specific and nonspecific angiotensin II antagonists have been calculated. The results were very similar to the results

obtained by other investigators, using the radioactive method

 

 

 

Development a new scalable method for purification of Phycoerythrin.  This is the first report of purification of Phycoerythrin from the Caspian

Sea red algae Gellidium. This is a very easy to scale up method using hydrophobic interaction and Ion exchange chromatography and a final

step using hydroxyapatite resin. The method offers an important improvement in the initial stages of purification, without the need to precipitate

and/or dialyse the sample.  PAGE was used to proof the purity of the final product and Size exclusion chromatography and SDS-PAGE were

used to determine the molecular weight of the Phycoerythrin and its subunits. A polyclonal antibody was produced against the protein

. Different methods like freeze-drying and salting-out precipitation were used to concentrate and storage of the protein without affecting its

fluorescent features. The protein was characterized and its spectroscopic type has been studied  

 

 

 Synthesis and antagonistic activity of four new 2-alkyl-N-biphenyl fused imidazoles on angiotensin II receptors. Four new 2-alkyl-N-biphenyl

fused imidazoles were synthesized and the pharmacological properties of these compounds as angiotensin II antagonists were studied. First,

the potency of the synthesized compounds on guinea-pig ileum was evaluated and the vasopressor effect of the most potent compound was

compared with losartan on isolated perfused rat kidney. The antagonistic activity of one of the compounds on angiotensin II receptors was

greater than the other synthesized compounds and in isolated perfused rat kidney was similar to losartan

 

 

Effects of diltiazem and verapamil on ADP-induced rabbit platelet shape change and aggregation. The effects of diltiazem and verapamil were examined on the rabbit platelets shape change and aggregation induced by adenosine-5'-diphosphate ADP 

 

 

 

 

    

  

 

        

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.