جمعه ٣٠ فروردين ١٣٩٨ - 
1 2 3
 
صفحه اصلي > معاونت پ‍‍ژوهش 
منو
 
 

واحد پژوهشي مركز تحقيقات پوست به منظور تسهيل كار محققين گرامي وهمچنين هدايت طرحهاي تحقيقاتي  در جهت اولويت هاي پژوهشي تعريف شده مركز فعاليت مينمايد. طرح هاي پيشنهادي در مرحله  اول برمبناي انطباق با اين اولويت ها سنجيده مي شوند و سپس مراحل داوري و تصويب خود را طي مي نمايند. جلسات شوراي پژوهشي مركزبر اساس حجم كار تشكيل شده و طرحهاي پيشنهادي پس از كارشناسي، در اين جلسات مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.  مديريت امورپژوهشي مركز جهت تسهيل در روند كاري محققين گرامي فرايندهائي را تعريف نموده است كه از آن جمله مي توان به مشاوره باهمكاران در مرحله نگارش پروپوزال، تهيه گزارش پيشرفت، و گزارش نهائي اشاره كرد.همچنين واحد پژوهشي در طي سال كارگاههاي آموزش تكنيكهاي پيشرفته تحقيقاتي برگزار مينمايد.
بديهي است از آنجا كه هدف اصلي هرمركز تحقيقات، امر پژوهش است، بخش عمده فعاليت مركز بر دوش واحد پژوهشي آن بوده وهمكاران اين واحد نهايت سعي خود را درارتقاء كيفيت كاري و رضايت پژوهشگران مينمايند

معاونت پژوهشي: دكتر رضا رباطی

كارشناس پژوهشي: آتوسا يزدان شناس

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.