×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
روز جهانی بهداشت
شعار روز جهانی بهداشت ۲۰۲۴ «سلامت من، حق من» است

روز جهانی بهداشت

در سراسر جهان، حق سلامت میلیون ها نفر به طور فزاینده ای در معرض تهدید قرار می گیرد.درگیری ها زندگی ویرانگر هستند و باعث مرگ، درد، گرسنگی و ناراحتی روانی می شوند.سوزاندن سوخت‌های فسیلی به طور همزمان باعث ایجاد بحران ...

بررسی اثربخشی درمان ترکیبی تزریق داخل ضایعه ی بلئومایسین همراه با تریامسینولون در درمان کلوئیدهای مقاوم به درمان در مراجعین به بیمارستان های لقمان و شهدای تجریش در سال 1401"  دکتر نیکو مظفری

بررسی اثربخشی درمان ترکیبی تزریق داخل ضایعه ی بلئومایسین همراه با تریامسینولون در درمان کلوئیدهای مقاوم به درمان در مراجعین به بیمارستان های لقمان و شهدای تجریش در سال 1401" دکتر نیکو مظفری

بررسی اثربخشی درمان ترکیبی تزریق داخل ضایعه ی بلئومایسین همراه با تریامسینولون در درمان کلوئید های مقاوم به درمان ...

تنظیمات قالب