×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

امکانات مرکز تحقیقات پوست و درمانگاههای وابسته به آن

-آزمایشگاه کشت سلولی که با بکارگیری روشهای نوین، در کشت سلولهای پوست در راستای انجام پیوند پوست و بررسی بیماریهای ژنتیک پوست پیش می رود.

-  UVA و UVB موضعی (دست، پا) و کابین های UVB و UVA و NBUVB

-  دستگاه Photodynamic therapy

-  میکروسکوپ ایمونوفلورسانس

-  دستگاه Iontophoresis

-  دستگاه مخصوص میکرودرم ابریشن و امکانات درم ابریشن

-  دستگاه MPA9

  -   لیزر  PDL

 - لیزر Co2 Fractional

-   ND:YAG

 Q- switche -  

  -hair removal  (لیزر) (Light sheer )

-IPL

- کتابخانه و اطلاع رسانی - شبکه محلی رایانه‌ای (LAN) و ارتباط با اینترنت

-برگزاری دوره های Ph.D. by Research در دو رشته

-آزمایشگاه پروتئین و آنزیم ، پروتئین ها و عوامل موثر در رشد سرطان ملانوما به عنوان مهمترین موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

- راه اندازی بانک DNA بیماری های ژنتیکی پوستی

- راه اندازی استفاده از روش ایمونوفلورسانس برای تشخیص و تعیین انواع مختلف بیماری اپیدرمولایزیس بولوزا در ایران

 


 تاسیس بانک DNAجهت بیماران مبتلا به بیماری های پوستی در بخش ژنودرماتوز مرکز تحقیقات پوست :

 

   

  مقدمه  

نمونه های ژنتیکی جزو ذخایر گرانبهای هر کشوری محسوب می شوند ، لذا حفظ و نگهداری آنهایک وظیفه ملی است. اکثر مراکز تحقیقاتی دنیا در کنار مطالعات تحقیقاتی جهت تامین نمونه های موردنیاز و انجام تحقیقات بنیادی در آینده دارای بانک های DNAمی باشند. چنانچه نمونه های مرتبط به یک تحقیق، بصورت بانک سلولی یا بانک DNAذخیره و طبقه بندی شود، طرح های پژوهشی آتی پژوهشگاه در زمینه ژنتیک با سرعت بیشتری انجام خواهد شد ، همچنین نیاز محققین کشور را در صورت لزوم برآورده خواهد نمود.

مرکز تحقیقات پوست از جمله مراکزی است که دارای تواناییهای بالقوه بیشماری در این زمینه میباشد. ازآنجا که از سراسر کشور، از قومیت های مختلف و با مشکلات متنوع اختلالات پوست به این مرکز مراجعه می کنند و گاه در بین مراجعین مواردی خاص و حائز اهمیت از نظر تحقیقاتی مشاهده می شود، حفظ این نمونه ها جهت تحقیقات در زمینه های مختلف بسیارارزشمند خواهد بود.

هدف در این طرح تاسیس بانک DNAبیماران مبتلا به انواع بیماری های پوستی با منشاء ژنتیکی ویا موارد نادر و جالب برای متخصصین و محققین پوست است که جهت اقدامات درمانی به مرکز تحقیقات پوست و یا سایر مراکز همکار مراجعه می کنند.از دستاورد های این طرح بهره گیری از این نمونه ها در پژوهش های آتی این مرکز و همکاری علمی با سایر مراکز تحقیقاتی کشور است.

بیماران کاندید در مرحله اول برای نمونه گیری گروههای مبتلا به بیماری های زیر می باشند:   

 • توبروزاسکلروز
 •  اپیدرمولایز بلوز
 •    ایکتیوز
 •   گزرو درما پیگمنتوزا
 •   نوروفیبروماتوز

 

. جهت انجام این طرح مراحل زیر اجرا خواهند شد:

 • شناسایی و انتخاب افراد مبتلا بر اساس معیارهای استاندارد تشخیص بالینی، انجام بررسی های بالینی، آزمایشگاهی، سونوگرافی و مشاوره ژنتیک
 •  
 • کسب رضایت نامه از بیماران در خصوص تهیه بانک، استفاده از نمونه های آنها درمطالعات آینده، انتشار نتایج وانجام نمونه گیری مجدد
 •  
 • ترسیم شجره، ثبت اطلاعات بیمار در سیستم نرم افزاری بانک DNA  
 •  
 • نمونه‌گیری از خون محیطی از افراد مورد نظر
 •   
 • نصب بارکد بر روی نمونه های بیمار
 •  
 • تهیه کارت DBCاز خون محیطی افراد
 •  
 • استخراج DNAاز الباقی نمونه خون
 •  
 • ذخیره سازی ونگهداری نمونه ها
 •  
 • ثبت مشخصات محل نمونه در نرم افزار بانک (Progeny7( DNA 

   

—نصب بارکد بر روی نمونه های بیمار
—ترسیم شجره، ثبت اطلاعات بیمار در سیستم نرم افزاری بانک DNA   

تیم تحقیقاتی:

تنظیمات قالب