×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آدرس:

تهران، میدان قدس، خیابان شهرداری، نرسیده به میدان تجریش، مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهدای تجریش، مرکز تحقیقات پوست

                                                                     فکس : 22744393                                              22741507 : تلفن 

 

Email: src@sbmu.ac.ir

 

به اطلاع می رساند برای نوبت گیری  جهت ویزیت بیماران با بیمارستان شهدای تجریش 9-22718000 داخلی 179(درمانگاه پوست) تماس حاصل نمایید.

 

تنظیمات قالب