×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

کد پژوهان

عنوان طرح

مجری اصلی

43005041

بررسی کاستی های برنامه موجود و تدوین برنامه استراتژیک 1402 لغایت 1412

آتوسا یزدان شناس

43003440

بررسی شیوع انواع بیماری های پوستی و علائم و نشانه های بالینی در مهاجرین مراجعه کننده به درمانگاه های پوست بیمارستان های شهدا تجریش و لقمان حکیم طی سال های 02-1401

حمیده مروج فرشی

43002797

بررسی اثربخشی داروی توفاسیتینیب در بیماران لیکن پلانو پیلاریس مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش در سال 1401. یک مطالعه گذشته نگر

حمیده مروج فرشی

29678

بررسی کلاژن تیپ 7 در پوست سر در مقایسه با پوست بدن بیماران دیستروفیک اپیدرمولایزیس بولوزا (EB) به وسیله ایمونوفلورسانس (Antigen mapping) .

حمیده مروج فرشی

29332

بررسی فعالیت ضد کاندیدایی و سایتوتوکسیک پپتیدهای ضد میکروبی کاتیونیک هیبرید در شرایط آزمایشگاهی

حمیده مروج فرشی

28984

بررسی تاثیرات متفورمین و پرفنیدون بر روی سلول های فیبروبلاستی و کراتینوسیتی کلوئیدی

حمیده مروج فرشی

28888

مهار بیان ژن mTOR توسط داروی راپامایسین و بررسی بیان ژن های درگیر در مسیر JAK/STST به منظور پیدا کردن هدف دارویی برای سایتوکارین اینترلوکین 15(IL-15) برای بیماران مبتلا به لیکن پلانوپیلاریس

حمیده مروج فرشی

21596

بررسی اثر بخشی و عوارض جانبی داروی توفاسیتینیب در درمان لیکن پلان موی سر

حمیده مروج فرشی

17137

مقایسه سطح سایتوکاین های نوع Th1 (IFN-γ، IL-2، IL-12B، IL-15 و TNF-β) در سرم بیماران مبتلا به بولوس پمفیگوئید مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستانهای شهدای تجریش و لقمان حکیم درسال های 1397و1398 با افراد سالم

حمیده مروج فرشی

17185

بررسی میزان سمیت پپتید هیبرید سنتتیک PVP بر سلول‏ های فیبروبلاست‏ پوستی انسان و تعیین فعالیت ضد باکتریایی آن علیه سویه‏ های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در شرایط آزمایشگاهی

حمیده مروج فرشی

15187

بررسی اثر بخشی و عوارض جانبی پلاسما جت (فلکسر) در جوانسازی دور چشم و افتادگی پلک ها

حمیده مروج فرشی

14427

مقایسه اثر a.zeta.2 (عصاره پلاسنتای گاوی) و محلول ماینوکسیدیل 2%در درمان ریزش موی بانوان مبتلا به ریزش موی آندروژنتیک

حمیده مروج فرشی

20593

بررسی مقایسه ای لیزر فرکشنال اربیوم یگ در مقابل لیزر فرکشنال اربیوم یگ با و بدون پلاسمای غنی از پلاکت موضعی در جوان سازی صورت در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان شهدای تجریش در سال 1398

حمیده مروج فرشی

16180

ارزیابی سایتوکاین های التهابی و نوع Th17 (IL-1α ، IL-1β، IL-8، IL-17A، IL-23 و TNF-α) در بیماران مبتلا به بولوس پمفیگوئیدپمفیگوئیدتازه شناخته شده دمراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستانهای شهدای تجریش و لقمان درسال های 1397و1398

حمیده مروج فرشی

43004674

بررسی اثرات مواجهه با آلاینده های محیطی میدان های الکترومغناطیس در فرکانس های رادیویی و در میدان های با فرکانس بسیار کم بر روی پوست: مرور سیستماتیک

رضا رباطی

43004529

ساخت و تجزیه و تحلیل شبکه برهمکنش پروتئین-پروتئین برای رمزگشایی موتیف های عملکردی شبکه مرتبط با آپوپتوز در پسوریازیس

رضا رباطی

43002476

بررسی میزان استفاده و رضایت مندی متخصصان پوست ایرانی از تله درماتولوژی قبل، حین و بعد از دوره پاندمی کووید-۱۹

رضا رباطی

43003190

بررسی فعالیت ضد قارچی لانتی بیوتیک نایسین Z در شرایط آزمایشگاهی علیه سویه های بالینی کاندیدا آلبیکنس جدا شده از زخم پای دیابتی

رضا رباطی

29902

راه اندازی نظام ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به پسوریازیس در سطح دانشگاه

رضا رباطی

17540

بررسی میزان آگاهی، نگرش، عملکرد افراد جامعه مراجعه کننده به بیمارستان لقمان و دانشجویان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی درباره ی سرطان پوست

رضا رباطی

26582

بررسی فراوانی ابتلا به کووید 19 در بیماران آکنه ای تحت درمان با داکسی سیکلین خوراکی در مقایسه با بیماران آکنه ای تحت درمان های موضعی و بدون دریافت داکسی سیکلین خوراکی

رضا رباطی

21254

بررسی گذشته نگر اثربخشی و عوارض درمان با توفاستینیب در بیماران مبتلا به آلوپسی آره اتای شدید و مقاوم به درمان مراجعه کننده به مطب خصوصی طی سالهای 96 تا 98

زهره تهرانچی نیا

26889

بررسی شیوع تلوژن افلوویوم در بیماران مبتلا به کووید 19 با سابقه ی بستری در بیمارستان شهدای تجریش و لقمان حکیم

زهره تهرانچی نیا

24505

بررسی فراوانی و گرید کبد چرب در بیماران مبتلا به آلوپسی یونیورسالیس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان شهدای تجریش در مقایسه با گروه کنترل سالم طی سالهای 1400 و 1399

زهره تهرانچی نیا

14071

بررسی مقایسه‌ای میزان اثربخشی و عوارض جانبی لیزر فرکشنال CO2 همراه با ترانگزامیک اسید موضعی و میکرونیدلینگ همراه با ترانگزامیک اسید موضعی در درمان تیرگی زیر چشم

زهره تهرانچی نیا

17149

بررسی میزان اثربخشی و عوارض محلول موضعی هیدروژن پراکسید 40% در مقایسه با کریوتراپی در درمان بیماران مبتلا بهsenile lentigo مراجعه کننده به درمانگاههای پوست بیمارستان شهدای تجریش و لقمان حکیم درسال های 99-1397

زهره تهرانچی نیا

26893

بررسی بروز آلوپسی آره آتا در بیماران مبتلا به کووید 19 با سابقه ی بستری در بیمارستان شهدای تجریش در سال 1399-1400

زهره تهرانچی نیا

32816

ارزیابی بیان مارکر ایمنوهیستوشیمی C4d درلام تهیه شده از نمونه بیوپسی پوستی بیماران با تشخیص آمیلوئیدوز پوستی در مقایسه با لیکن پلان پوستی دردو بیمارستان لقمان و شهدای تجریش تهران از سال 1398 تا سال 1400

ساره سالاری نژاد

43004623

بررسی رفتار و شناخت در مورد تاثیر و عوارض جانبی مکمل های مو در جمعیت عادی در مقایسه با دانشجویان پزشکی

سحر دادخواه فر

43002909

بررسی و مقایسه ی شیوع مقاومت به انسولین در مبتلایان به ماکولار آمیلوئیدوز و ملاسما

سحر دادخواه فر

31114

بررسی اثر بخشی و عوارض جانبی استفاده از لیزر اربیوم یگ فرکشنال در کاهش اسکار ناشی از جراحی اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان

سحر دادخواه فر

24702

مطالعه آینده‌نگر و مشاهده‌ای جهت ارزیابی ایمنی و اثربخشی داروی توفاسیتینیب (روفانیب®) در آلوپشیا آره آتا

سحر دادخواه فر

26892

بررسی عوامل خطر محیطی و بیماری های همراه در بیماران مبتلا به لیکن پلانوپیلاریس

سحر دادخواه فر

43002941

تهیه راهنمای بالینی استفاده از لیزر در درمان ضایعات ملانوسیتیک خوش خیم

سحر دادخواه فر

27980

بررسی اختلال شناختی خفیف در بیماران مبتلا به پمفیگوس مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش و لقمان در مقایسه با گروه شاهد در سال 1400

سهیلا نصیری

21149

بررسی عملکرد قلبی بیماران پمفیگوس وولگاریس دریافت کننده ریتوکسی ماب در بیماران مراجعه کننده به بخش پوست بیمارستان شهدای تجریش در سال 1398

سهیلا نصیری

14270

ارزیابی ایمونوهیستوشیمی مارکرهای P53 ,P63 و P16 در اختلالات پوستی بوون ، سبورئیک کراتوزیس و اکتینیک کراتوزیس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم در سال های 1394-1397

سهیلا نصیری

14289

بررسی تعداد ماست سلها در دو آلوپسی بدون اسکار (آلوپسی آره آتا و آلوپسی آندروژنیک)

سهیلا نصیری

14130

بررسی سطح هورمونهای جنسی و آندروژن ها و TSH در خانمهای مبتلا به لیکن پلانوپیلاریس و مقایسه آن با گروه کنترل سالم مراجعه کننده به درمانگاههای پوست بیمارستان شهدای تجریش و لقمان حکیم درسال های 98 -1397

سهیلا نصیری

20644

مقایسه ی یافته های MRIی مغزدر بیماران مبتلابه بیماری بولوس پمفیگوییدمراجعه کننده به درمانگاههای پوست بیمارستان شهدای تجریش وبیمارستان لقمان حکیم وگروه کنترل درسال 1398تا1400

سهیلا نصیری

24246

بررسی شیوع وشدت بیماری covid-19 در بیماران تحت دیالیز در پاندمی covid-19

عصمت قانعی

23732

بررسی سطح ویتامین دی و روی در بیماران مبتلا به بیماری کروناویروس جدیدمراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش تهران در سال 1399

عصمت قانعی

24358

بررسی اثر پیش گویی کننده نسبت BUN به Albumin بر پروگنوز نهایی بیماران گانگرن فورنیه در یک مرکز ارجاعی

فرزاد علامه

43004813

راه اندازی برنامه ثبت بیماری ویتیلیگو

فریبا قلمکارپور

43003080

بررسی باور عمومی درباره تاثیر رژیم غذایی در تشدید یا بهبود آکنه در دو کلینیک پوستی شهر تهران در سال 1401-1402

فریبا قلمکارپور

21026

ارزیابی میزان بیان ایمونوهیستوشیمی E-Cadherin در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش در سال ۹۸ در مقایسه با گروه کنترل سالم

فریبا قلمکارپور

27680

بررسی کیفیت زندگی و اختلالات اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس در مقایسه با گروه شاهد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهدای تجریش و لقمان حکیم در سال های 1400و1401

فریبا قلمکارپور

14155

عنوان فارسی: بررسی نسبت نوتروفیل – لنفوسیت و پلاکت – لنفوسیت و میانگین پلاکتها در بیماران مبتلا به پمفیگوس و گروه کنترل سالم مراجعه کننده به درمانگاه های پوست بیمارستان های شهدای تجریش و لقمان حکیم و ارتباط ان با شدت بیماری در سالهای 1398-1396

فریبا قلمکارپور

20373

بررسی سطح درک و شناخت افراد مبتلا به ویتیلیگو نسبت به درمان با طیف باریک اشعه اولتراویوله در مراجعه کنندگان به درمانگاه بیمارستان های شهدای تجریش و لقمان در سال 1398-1400

فریبا قلمکارپور

17196

بررسی میزان اثربخشی استفاده همزمان از کرم فنی توئین و لیزرCO2فرکشنال در مقایسه با پماد بتامتازون در درمان بیماران مبتلا Vitiligo مراجعه کننده به درمانگاههای پوست بیمارستان شهدای تجریش و لقمان حکیم درسال های 98-1397

فریبا قلمکارپور

43002911

مرور سیستماتیک درمان های موجود در لنتیگو آفتابی

فهیمه عبداللهی مجد

15555

بررسی اثربخشی استفاده از سیم واستاتین در کاهش علایم در بیماران مبتلا به پاکیونیشیا کانژنیتا

فهیمه عبداللهی مجد

23380

بررسی تظاهرات پوستی در بیماران مبتلا به کرونا ویروس جدید در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فهیمه عبداللهی مجد

17141

 بررسی کیفیت زندگی و اختلالات اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به مورفه آ در مقایسه با گروه شاهد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش و لقمان حکیم در سال ۱۳۹۷ و۱۳۹۸

فهیمه عبداللهی مجد

13864

بررسی پلی مورفیسم ژن رسپتور ویتامین D در بیماران مبتلا به ویتیلیگو در مقایسه با گروه کنترل سالم در جمعیت ایرانی

فهیمه عبداللهی مجد

13835

بررسی سطح سرمی کاتلیسیدین و ویتامین D در بیماران مبتلا به ویتیلیگو و ارتباط آن با پلی مورفیسم رسپتور ویتامین D در مقایسه با گروه کنترل سالم.

فهیمه عبداللهی مجد

23377

بررسی شیوع و شدت درماتیت دست در مراقبین سلامت در مقایسه با جمعیت عمومی طی پاندمی بیماری کوید 19

فهیمه عبداللهی مجد

17167

ارزیابی سایتوکاین های نوع Th2 (IL-4، IL-5، IL-6، IL-10 و IL-13) در بیماران مبتلا به بولوس پمفیگوئید

محمد شهیدی دادرس

28517

بررسی خصوصیات بالینی و هیستوپاتولوژیک ضایعات بیماران مبتلا به واسکولیت پوستی در زمینه COVID-19

محمد شهیدی دادرس

13914

مقایسه الگوی توزیع اینترلوکین 17 و 23 در ضایعات بیماران مبتلا به آلوپسی اسکارگذار در زمینه لیکن پلانوپیلاریس و دیسکویید لوپوس اریتماتوزوس

محمد شهیدی دادرس

13878

بررسی میزان اثربخشی و عوارض داروی Inginol mebutate در مقایسه با داروی podophylline در درمان بیماران مبتلا به Anogenital wart مراجعه کننده به بیمارستان های شهدای تجریش و لقمان حکیم شهر تهران در سالهای 97-1396.

محمد شهیدی دادرس

14380

بررسی شاخص های آنتروپومتریک و بیماری های همراه در بیماران مبتلا به پسوریازیس شدید و یا نیازمند درمان سیستمیک مراجعه کننده به بیمارستان های شهدای تجریش، رازی و کلینیک پوست دانا

محمد شهیدی دادرس

27714

بررسی نقش نوظهور لنفوسیت های T در بیماری پمفیگوس ولگاریس : مطالعه مروری سیستماتیک

محمد شهیدی دادرس

43002453

بررسی اثرIPL با و بدون تزریق اینترادرمال ترانگزامیک اسید بر درمان اریتم پایدار بعد آکنه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم در سال 1401

مهدی قیصری

28013

مقایسه ی اثر میکرونیدلینگ به همراه ترانگزامیک اسید با میکرونیدلینگ در بیماران مبتلا به ماکولار آمیلوئیدوز مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان شهدای تجریش و بیمارستان لقمان حکیم در سال 1400

مهدی قیصری

23572

بررسی شدت بیماری،انجام رفتارهای مراقبتی و سنجش استرس در بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا و لیکن پلانوپیلاریس در اپیدمی کرونا از طریق تله درماتولوژی

مهدی قیصری

20549

مقایسه ی اثر ماینوکسیدیل 5% و اپی نفرین تاپیکال در پیش گیری از ریزش موی ناشی از کموتراپی در بیماران مبتلا به کانسر پستان و مقایسه ی آن ها با گروه کنترل(دریافت کننده ی پلاسبو) در سال های 1399-1398 در بیمارستان شهدای تجریش

مهدی قیصری

17151

مقایسه اثر پانسمان ژل فیبرینی و پانسمان نرمال سالین در درمان اولسرهای پوستی مقاوم دربیماران مبتلا به اسکلرودرمی سیستمیک مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان لقمان وشهدای تجریش در سال 97

مهدی قیصری

15551

مقایسه اثر لیزر Long-pulsed ND-YAG و آلومینیوم کلراید 20% در درمان هایپرهیدروز زیر بغل در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهدای تجریش و لقمان حکیم بین سال 98-1397

مهدی قیصری

21104

مقایسه اثر سیکلوسپورین و اتانرسپت بر Stevens-Johnson Syndrome

مهدی قیصری

20196

بررسی انگیزه و اعتماد به نفس درافراد مراجعه کننده به کلینیک زیبایی مراکز آکادمیک جهت انجام پروسیجرهای زیبایی کمتر تهاجمی

مهدی قیصری

17148

بررسی ویژگی های هیستوپاتولوژیک و ایمونوهیستوشیمیایی بیماران مبتلا به پاپول های صورت در فرونتال فیبروزینگ الو پسی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های پوست بیمارستان شهدای تجریش و لقمان حکیم در سال های 97-99

مهدی قیصری

9588

مقایسه یافته های چشمی در افراد مبتلا به لیکن پلانوپیلاریس با افراد سالم : یک مطالعه ی مورد شاهدی

مهدی قیصری

43002398

بررسی اثربخشی داروهای آنتی آندروژنیک موضعی در درمان آلوپسی آندروژنیک: یک مرور سیستماتیک بر روی کارآزمایی های بالینی

نسترن نمازی

27350

بررسی میزان افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به ویتیلیگو طی پاندمی COVID-19

نسترن نمازی

17213

بررسی مقایسه ای اثربخشی و ایمنی سیتریزین 1% موضعی، دیکلوفناک 3% موضعی و مینوکسیدیل موضعی در بیماران مبتلا به ریزش موی آندروژنتیک

نسترن نمازی

13939

بررسی کیفیت زندگی و خواب در بیماران مبتلا به لیکن پلانو پیلاریس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستانهای شهدای تجریش و لقمان حکیم شهر تهران در سال 97-96 در مقایسه با گروه کنترل سالم

نسترن نمازی

13936

بررسی کیفیت زندگی و اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به لیکن پلانوپیلاریس در مقایسه با گروه شاهد در بیمارستان لقمان و شهدای تجریش با پرسشنامه HADS و DLQL در سال 97 و 98

نسترن نمازی

29364

مقایسه کارایی و رضایت انترن ها از آموزش دو مبحث مهم و کاربردی ( داروها ی رایج در بخش پوست و نحوه نسخه نویسی برای بیماری های شایع پوستی ) به دو شیوه حضوری و مجازی در در روتیشن یک ماهه پوست در بخش پوست بیمارستان لقمان

نیکو مظفری

29361

استفاده از شبکه اجتماعی مجازی برای تدریس " نکات کلیدی در تشخیص و درمان بیماری های شایع پوستی " به کارورزان بخش پوست بیمارستان لقمان حکیم در طی سال های 1400-1402

نیکو مظفری

21280

بررسی میزان تاثیر درمانی محلول تزریقی 5FU در درمان بازال سل کارسینوم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان و شهدا تجریش در بین سال های 1399 تا 1400

نیکو مظفری

21074

بررسی اثر پانچ گرافت فولیکول مو در ترمیم زخم های مزمن بیماران مبتلا به اپیدرمولیزیس بولوزا

نیکو مظفری

21082

بررسی آگاهی و نگرش نسبت به بیماری زگیل تناسلی و ایدز در جمعیت بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1399-1398

نیکو مظفری

15589

بررسی مقایسه ای لیزر فرکشنال co2 با گرافت چربی اتولوگ بربهبود باز شدن دهان در بیماران اسکلرودرمی مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم در سال 1397

نیکو مظفری

15508

مقایسه تاثیر لیزر CO2 و توکسین بوتولینیوم A در کاهش درصد ضایعات صورت در بیماران مبتلا به اکرین هیدروسیستومای در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان شهدا طی سالهای 1397-1398

نیکو مظفری

17152

بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش درمانی کرایوتراپی و تزریق داروی بلئومایسین در درمان Anogenital wart در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهدای تجریش و لقمان حکیم شهر تهران در سال های ۱۳۹۷-۹۸.

نیکو مظفری

15617

هنجار یابی پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اپیدرمولایزیس بلوزا در ایران، سال 1396

نیکو مظفری

10769

مقایسه سطح سرمی اینترلوکین 15 (IL15) در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و گروه کنترل سالم مراجعه کننده به درمانگاه های پوست بیمارستان های شهدای تجریش و لقمان حکیم و ارتباط ان با شدت بیماری در سال های 1395-1396

نیکو مظفری

14063

بررسی حساسیت و اختصاصیت روش ایمونوفلورسانس بر روی اسمیر زانک در مقایسه با ایمونوفلورانس مستقیم بر روی نمونه حاصل از پانچ بیوپسی در بیماران پمفیگوس و گروه کنترل

نیکو مظفری

20638

بررسی اثربخشی درمان کلوئید با تزریق داخل ضایعه ی بلئومایسین همراه با کرایوتراپی در مقایسه با تزریق داخل ضایعه ی تریامسینولون همراه با کرایوتراپی در سال 98 در بیمارستان های لقمان و شهدای تجریش

نیکو مظفری

28565

بررسی ارتباط شدت بالینی هیرسوتیسم با پارامترهای آزمایشگاهی و سونوگرافی (PCOD) در بیماران مبتلا به هیرسوتیسم

هدی رحیمی

تنظیمات قالب