×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

                                                                                                                                                             

نام و نام خانوادگی: دکتر سحر دادخواه فر                                                                         

مدرک تحصیلی: متخصص بیماری های پوست                                                                 

رتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی:پوست

CV-Dr.Sahar dadkhahfar

واحد پژوهشی مرکز تحقیقات پوست به منظور تسهیل کار محققین گرامی وهمچنین هدایت طرحهای تحقیقاتی  در جهت اولویت های پژوهشی تعریف شده مرکز فعالیت مینماید. طرح های پیشنهادی در مرحله  اول برمبنای انطباق با این اولویت ها سنجیده می شوند و سپس مراحل داوری و تصویب خود را طی می نمایند. جلسات شورای پژوهشی مرکزبر اساس حجم کار تشکیل شده و طرحهای پیشنهادی پس از کارشناسی، در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.  مدیریت امورپژوهشی مرکز جهت تسهیل در روند کاری محققین گرامی فرایندهائی را تعریف نموده است که از آن جمله می توان به مشاوره باهمکاران در مرحله نگارش پروپوزال، تهیه گزارش پیشرفت، و گزارش نهائی اشاره کرد.همچنین واحد پژوهشی در طی سال کارگاههای آموزش تکنیکهای پیشرفته تحقیقاتی برگزار مینماید.
بدیهی است از آنجا که هدف اصلی هرمرکز تحقیقات، امر پژوهش است، بخش عمده فعالیت مرکز بر دوش واحد پژوهشی آن بوده وهمکاران این واحد نهایت سعی خود را درارتقاء کیفیت کاری و رضایت پژوهشگران مینمایند.

 اولویت های پزوهشی

خطوط اصلی پژوهش

1-     توسعه بهره گیری از تحقیقات بنیادی کشت سلولی در راستای کارایی بالینی در سطح کشور(ترمیم زخم و کشت سلولی)، مهندسی بافت

2-     توسعه مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه بیماریهای پوست (BCC-SCC- ملانوم) و سایر تومورها

3-     بیماری‌های عفونی پوست (لشمانیوز، وارت، سل و قارچ پوستی)

4-     Vitiligo

5-     بیماری‌های مو

خطوط فرعی پژوهش

1-     نهادینه کردن نتایج تحقیقات در ارائه خدمات بالینی

2-     توسعه ارتباطات علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی

3-     ایجاد بانک اطلاعاتی بیماریهای پوست در سطح ملی و منطقه ای

4-     انجام پژوهش های بنیادی در زمینه ایمونودرماتولوژی

5-     انجام پژوهشهای کارامد در زمینه بیماریهای پوست به منظور پیشبرد طرح های بنیادی بالینی

6-     نظام مند کردن پژوهشها در راستای نیاز جامعه

7-     لنفومهای پوستی

8-     بیماریهای ایمونوبولوز

9-     پسوریازیس

10-پیری پوست

11-اگزما

12-لیکن‌پلانوس

13-بیماری‌های ژنتیکی پوست

14- کاربرد نور در پوست (لیزر-فتوتراپی-PDT، پلاسما IPL)

تنظیمات قالب